Austria, Vienna, Metro
 (Size: 3530x2420 Pixel, Photo Nr.: W2741)