Austria, Vienna, Maria Theresien Denkmal
 (Size: 3540x2300 Pixel, Photo Nr.: W2633)