Austria, Vienna, Maria Theresien Denkmal
 (Size: 3510x2360 Pixel, Photo Nr.: W4182)